Trænere

I Juniorsejlcentret arbejder vi målrettet på at opbygge en trænerstab med brede kompetancer der modsvarer vore sejleres forskellige behov.

Bo Nørlund er den træner, der sørger for, at nye optimist sejlere

får en god begyndelse på vandet, og bliver trygge ved jollen

Esben tager sig at de større begyndere og de øvede

sejlere der sejler 606 og 405.

Marlene, Frida og Agnete tager sig af de nyere optimistsejlere og lærer dem de

grundlæggende teknikker så de kan kunsten "at krydse".

Lau træner Zoom og øvede optimister i teknik og strategi således at de

kan deltage i stævner.

Derudover er der er gruppe af voksne der også står for mandags og torsdags

kapsejladstræning, samt tager forskellige træneropgaver når

der er behov for dette:

Jacob Bredstrup

Erik Bak

Christian Hangel

Lars Holm

Carsten Madsenm.f.

 

www.haldortopsoecup.dk