Fremtidsønsker

Jolleplads i fremtiden.pdf  Forslag til Juniorklubhus.pdf  Ansøgning om støtte til nye sejlsportsfaciliteter.pdf  Sejlsportsfaciliteter 2009v3-SH.pdf  CSH skitser 22.04.14.pdf  2013.06.18 A3 Mappe Frederikssund Sejlklub Mangor og Nagel.pdf  Frederikssund Søsportscenter 30-04-2014.pdf Den satsning på at skabe et større og levedygtigt juniorarbejde inden for sejlsporten i Frederikssund som Sejlklubberne har sat i værk i Juniorsejlcentret kræver at vi skal overveje hvorledes vi kan sikre at få de nødvendige faciliteter på lang sigt.

Derfor har Frederikssund sejlklub der driver jollepladsen i 2008 ansøgt Frederikssund Kommune om 2.3 milioner til at dække ½ af de forventede udgifter til byggeri af et junior og jolle klubhus på jollepladsen. De øvrige midler forvener vi kan rejses gennem fonds midler, såfremt kommunen først støtter projektet.

se det første skitse projekt herover.


I forbindelse med den kultur og idrætspolitiske strategi blev det desværre tydeligt at alt hvad der havde med sejlsport var blevet glemt i det høringsudkast der blev udsendt.

Dette reagerede vi fra Frederikssund Sejlklub kraftigt på, og resultatet er at vores ansøgning blev optaget blandt de projekter som Kulturudvalget skal prioriterer i de kommende år og indgår i selve den idrætspolitiske strategi hvor også fjorden nu bliver fremhævet som en særlig resurse, det er dog ikke blevet det man i første omgang har bevilget penge til, men i første omgang er det ihvertfald kommet på dagsordnen.

se her:  http://www.frederikssund.dk/media(6068,1030)/Referat_kultur_og_fritid_den_3._juni_2009.pdf

http://www.frederikssund.dk/media(5989,1030).pdf


I maj 2009 holdt vi møde med MSM + FD + Juniorsejlcentret og Frederikssund kommune ved formand for kulturudvalget Grethe Olsen, Kulturdirektør Jytte Therkildsen, samt  Kultur og udviklingschef Britta Schultz Beeck. Her blev den vedhæftede præsentation om sejlsportsfaciliteter 2009 blev gennemgået.

På mødet var der opbakning til at vi i fællesskab i de næste år skal arbejde videre på at finde en vej for at indhente det 20 årige facilitetsefterslæb som vi har på dette område i Frederikssund.


I maj 2010 var det samlede kulturudvalg på besøg i Juniorsejlcentret, hvorved de med egne øjne kunne konstaterer at det sportsarbejde der fik kommunens idrætspris i 2009 for de flotte placeringe som Fjordzoomerne kunne præsterer, nok samtidigt har nogle af kommunens dårligste faciliteter.

I 2013 afsatte Kulturudvalget 150.000 kr. til udarbejdelse af et skitseforlag for et fælles ungdomssøsportscenter der kunne danne grundlag for det videre arbejde. Mangor og Nagel Arkitektfirma udarbejdede på grundlag af de tidligere skitser, men med en anden placering et nyt spændende forslag, Der dog ikke var hel enighed om blandt alle parter. Dette blev af kulturudvalget medtaget i budgetforhandlingerne, hvor det var et ønske at der skulle arbejde med et fuldt financieret kommunalt byggeri. I første omgang blev optaget som en note til budget 2014 om at der skulle arbejdes videre med projektet og at det skulle sikres at alle parter var bag projektet.

I foråret 2014 blev der udarbejdet et nyt skitseforslag, som alle parter kunne støtte op om, og projektet blev igen optaget i budgetforhandlingerne, resultatet er at der nu i Frederikssund Kommunens budget 2015-18 er afsat 5.5 mio til projektet i 2016.

Læs hvad sejlsportspressen skriver om projektet efter at denne beslutning blev kendt her: http://www.juniorsejlcenter.dk/showArt.aspx?id=207

I den kommende tid vil vi få fastlagt hvorledes vi kommer til at arbejde videre med projektet, men det er vort håb at vi kan få det op at stå så den kolde del allerede kan ibrugtages i forår/sommer 2016. 

www.haldortopsoecup.dk