Jollelejeaftale for klubjoller i Frederikssund / Marbæk juniorsejlcenter

Vedligeholdelse, sejl og forsikring af vore joller er ikke gratis, derfor er det således at man efter 1. sejlsæson, hvor klubben stiller en ældre jolle gratis til rådighed, har mulighed for at leje en optimistjolle af Juniorsejlcentret i op til 2 år, indtil man selv anskaffer egen jolle.

Derudover kan også en Zoom 8 jolle lejes, ligeledes for en kortere periode i forbindelse med jolleskiftet fra Optimistjollen.

Sejlere der sejler i 606 / 405 og Hobie 16 m.m. betaler en brugsafgift, men dette er ikke bundet på en specifik båd / jolle inden for de enkelte katagorier.

Aftalen indgås i forbindelse med forårsopstarten og gælder for et helt år af gangen, og fornys ved udfyldelse af en ny formular.

Sejlerens navn:Forældres telefon:

Evt. Sejlrens egen mobiltelefon:

E-mail:

Evt. Sejlerens E-mail:

Jolletype (optimist beg. C / Optimist forts. B / Zoom / 405 / 606 / Hobiecat):

Jollenummer på den jolle der lejes:

Skader / fejl / mangler på skrov:

Skader / fejl / mangler på sejl og rig:Skader / fejl / mangler på ror og svær:

Evt. særlige bemærkninger:

Dato og navn på leder / træner der har gennemgået jollen:

Ved indsendelse af denne aftale er vi indforstået med følgende vilkår. Jollen er ansvarsforsikret der er indeholdt i lejeprisen, men ikke kaskoforsikret. Det forventes at sejleren og forældre selv deltager i veligeholdelse og reperation af den lejede jolle i lejeperioden, således at denne ikke afleveres i dårligere stand end hvad der er forventeligt ved alm. brug. Større skader der ikke er repareret ved aflevering vil betyde at der evt. opkræves et skadegebyr svarende til en årsleje.

Det forventes at jolle samt grej skylles med ferskvand, efter hver sejlads. Og det forventes derudover at jollen mindst 2 gange om året vaskes med rengøringsmiddel og poleres grundigt.

Jollen er udstyret med et brugt træningssejl, evt. bedre kapsejlads sejl må man selv anskaffe individuelt, men vi vil være behjælpelige med råd hvis det bliver nødvendigt.

Såfremt sejleren ikke møder frem til træning kan juniorsejlcentrets ledelse disponerer jollen på enkelt dags basis den til anden side uden yderligere aftale, evt. skader er i så fald juniorsejlcentrets ansvar.

Lejepriserne er følgende:

Optimist beg. C: 500 kr.

Optimist fortsætter B: 1000 kr.

Zoom 8: 1500 kr.

Brugsret 606 og 405 m.m. for sejlere under 14 år: 500 kr.

Brugsret 606 og 405 m.m. for sejlere over 14 år: 1000 kr.

Brugsret for Hobie 16 Spi: 1500 kr.Jollelejen indbetales til reg: 2670 kontonummer: 3492 331 774 umiddelbart efter at aftalen er indsendt, med angivelse af:

sejlernavn, jolletype, jollenummer:

Aftalen kan printes efter indsendelse ved at trykke på printer ved kvittering øverst. 
 

www.haldortopsoecup.dk