Trailere & forsikringer

Her kan Registreringsattester for vores jolletrailerer samt vores fælles forsikringsbeviser for klubjollerne og ribfølgebåde downloades.

Ledere og trænere der arbejder (frivilligt eller betalt) for klubben er i forbindelse med arbejdet dækket af en fælles ansvarsforsikring tegnet i DIF regi.