Handlingsplan

Målene og politikkerne for arbejdet i Juniorsejlcentret er beskrevet i et samlet dokument. Den første handlingsplan 2006-08 var fundamentet for opstarten af Juniorsejlcentret, og denne er blevet revideret og udbygget lidt i planen for 2009-11. Seneste revision er foretaget for perioden 2015-18.