Ledelse & trænere

 

Juniorledere

Begge moderklubber har udnævnt en juniorleder til at varetage samarbejdet med Juniorsejlcentret.

 
 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af juniorlederne fra de 2 sejlklubber, 2 forældrerepræsentanter samt en af de ældre juniorer. Forretningsudvalget har til opgave at udstikke mål og retningslinjer for juniorsejlcentret samt ansvar for at disponere Juniorsejlcentrets ressourcer inden for det budget, som er godkendt af de 2 moderklubbers bestyrelser.

Instruktører & Trænere

Juniorsejlcentrets instruktører og trænere er alle uddannet gennem Dansk Sejlunions kursusplan for at udvikle deres kompetencer indenfor pædagogik, motivation, coaching, planlægning og sikkerhed.