Målerbreve

Målerbreve er nødvendige, når man skal sejle kapsejlads. De fortæller, at jollen er klassekorrekt bygget. Når man skal til stævner skal man altid have målerbrev og forsikringsbevis med, undtagelser herfor er målerbreve for C og B optimister, der har fået dispensation fra denne regel af DS, såfremt stævnearrangøren har skrevet dette i sin indbydelse.

 
 

Optimist

DEN7842

DEN7978

DEN8053

 

Zoom 8

DEN53

DEN63

DEN76

DEN141

 

Hobie 405

DEN196

DEN197

 

606

DEN113