Referat af forældremøde d. 27. oktober 2015


Fremmødte fra forretningsudvalget: Erik, Jacob og Esben

 

Status på Ungdomssøsportscenter:

        Nybygning først på kommunens budget i 2018, da lokalplanen ikke ventes færdig før.

          Forslag fra kommunen om midliertidig palvion frem til 2018.

Generel enighed om at få palvion så snart som muligt.

Både jolleplads og Havn vil se på muligheder for at skaffe plads.

 

Gennemgang af aktiviteter i løbet af sæsonen:

Stævner:

Flere lokale stævner i Isefjordskreds – gode for nybegyndere.

Store stævner, f.eks. Sail Extreme i Kerteminde – for mere trænede sejlere.

Sommercamp:

Sejlerlejr her i klubben i uge 31 med fokus på sjov, læring og kammeratskab.

Træningslejr i Kalundborg (2.-sæson-sejlere), 2016 træner udefra OICD

 

Torben holder to teoriaftener i marts med ’værd at vide om optimistjoller’ for forældre.

 

Se desuden ’Årshjulet’ (udleveret).

 

Bådsmænd og opgaveuddeling:

Opti C og D – Bent og Tommy vil gerne sætte system i de joller der ikke er til udlejning.

Opti B – sejleren selv (og sejlerens forældre) står for vedligehold

Zoom8 – Casten (Zoom-director)

Hobie 405 – Torben

Hobie 16 – sejlerne selv

606 – Esben

Følgebåde – Christian S

Jolleaftaler – Dorte

Jolleveste og våddragter – endnu ikke uddeligeret (venter til forårsmødet).

 

Vi har lister på hjemmesiden, hvor der står hvad en optimistjolle skal indeholde.

 

Enighed om tavler med oversigt over udlånte/udlejede joller og til hvem.

 

Når joller lejes ud skal jollen gennemgås af udlejer og lejer.

 

RHIB og fonde:

Vi mangler en søgående RHIB. Torben, Christian, Lars og Carsten ser på muligheder.

Torben: 5,5m 58.000+ moms (uden motor) CAPE.

Forventet omkostning: 300.000 kr. til en 5,5 m RHIB samt en 4,5 m RHIB.

 

Trailere:

Zoomtrailer og optitrailer. Torben, Carsten og Michael ser på muligheder.

 

Eventuelt:

Forslag til næste sæson: Forældre med på tirsdagssejlads, 606.

Teambuilding for forældre.

 

Frederikssund For Fulde Sejl.

Ny styregruppe.

Kommende møde mellem styregruppe, FD, MSM, FMJSC og Havn.

 

Torben: spørgsmål til overvejelse i forretningsudvalg: Hvad gør vi efter zoom?

 

 

Broer op på lørdag kl 9.                                       Referent: Esben B. Christiansen

 

 

www.haldortopsoecup.dk